Spoštovane pacientke in pacienti!

Pred vami je vprašalnik za obvladovanje epidemije COVID-19, ki zajema določena vprašanja v zvezi z vašim zdravstvenim stanjem. Prosimo vas, če natančno preberete vprašalnik in skrbno odgovorite na vsa zastavljena vprašanja. S tem nam pomagate pri zagotavljanju varne obravnave v naši zobozdravstveni ambulanti ter pripomorete k preprečevanju širjenja bolezni COVID-19. Vsi podatki tega vprašalnika so zaupne narave in služijo samo in zgolj za medicinske namene. Na podlagi državne odredbe o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter smernic za varno obravnavo pacientov razširjenega strokovnega kolegija na področju zobozdravtva je izpolnjen vprašalnik pred pridobitvijo termina za obravnavo obvezen.

Close Menu